Hidraulična kosilica za košnju trave uz ograde cesta

Hidraulična kosilica za košnju trave uz ograde cesta - model GRM60 SPIDER

Proizvođač

Rad na desnoj ili lijevoj strani,  uređaj se zaokreće kod nailaska na prometni znak, nosač ili sl...

TEHNIČKI PODACI GRM60-SPIDER
Minimalna  snaga traktora  KS 85 – 110 
Minimalna težina traktora kg 3200
Minimalna širina traktora cm 220
Radna širina  cm 150
Preporučena radna brzina km/h 0,8 – 2,5
Ulje u hidrauličnoj instalaciji stroja  litara 170
Broj okretaja noževa na diskovima o/min 2800
Transportna širina stroja cm 250
Težina stroja kg 1500
CJENIK Veleprodajna cijena kuna Maloprodajna cijena kuna
GRM60-SPIDER 257.000,00 321.250,00

Standardna oprema:

 • Univerzalni reverzibilni priključak na traktore u 3 točke II kategorije na stražnji ili prednji dio traktora sa reduktorom za 1000 o/min (ili 540 o/min -navesti prilikom narudžbe)
 • Rad na desnoj ili lijevoj strani traktora (potrebno je izvesti jednostavnu izmjena diskova)
 • Hidraulična instalacija neovisna od hidraulične instalacije traktora koja se sastoji od: tri hidraulične crpke od kojih dvije neovisno pokreću hidromotore na diskovima za košnju, a jedna pokreće sve ostale operacije – bočni pomak, podizanje drugog kraka (otvaranje 180o) kod nailaska na prometne
 • Znakove visine iznad 170 cm prilikom kojeg se automatski isključuje rotacija samo podignutog diska, podizanje diskova po vertikali, rezervoar sa 170 litara ulja, hladnjak ulja s ventilatorom i termostatom
 • Hidraulični bočni pomak (80 cm)
 • Hidraulični pomak diskova po vertikali (35 cm)
 • Sistem za samoniveliranje diskova u odnosu na teren (15 cm)
 • Električne komande ugrađene u kabinu traktora
 • Uređaj na nosačima diskova koji se zakreću kod nailaska na stupove prometnih znakova, nosače ograde, idr. dozvoljavajući pritom jednaku brzinu rada
 • Najveća dozvoljena visina stupa ili ograde za prolazak stroja bez otvaranja vanjskog kraka je 170 cm
 • Diskovi promjera O80 cm, ukupna širina košnje cca 150 cm

 

Pošalji upit za ovaj proizvod