Zelena i zimska rezidba

9 proizvoda

Strojevi i oprema za zelenu i zimsku rezidbu

Strojevi i oprema za zelenu i zimsku rezidbu

Otklon stroja lijevo-desno za rad na strmim vinogradima, voćnjacima, nagib po vertikali...

već od 4.400,00 € Proizvođač
Strojevi i oprema za zelenu i zimsku rezidbu ECO

Strojevi i oprema za zelenu i zimsku rezidbu ECO

Otklon stroja lijevo-desno za rad na strmim vinogradima, voćnjacima, nagib po vertikali...

već od 6.870,00 € Proizvođač
Strojevi za rezidbu voćnjaka modeli CRF

Strojevi za rezidbu voćnjaka modeli CRF

Novi stroj za rezidbu voćnjaka visoke gustoće, za rezanje granja u intenzivnim nasadima visine do 4 metra...

već od 8.890,00 € Proizvođač
Kosilica – sjekač na hidrauličnoj ruci za rezidbu krošnji drveća, živih ograda, voćnjaka - modeli BRM

Kosilica – sjekač na hidrauličnoj ruci za rezidbu krošnji drveća, živih ograda, voćnjaka - modeli BRM

Okomiti gredelj sa oscilirajućim noževima, maksimalna debljina rezanja granja Ø 3 cm...

već od 4.750,00 € Proizvođač
Strojevi za rezidbu voćnjaka - modeli ORP

Strojevi za rezidbu voćnjaka - modeli ORP

Okomiti i vodoravni gredelj sa kružnim pilama - diskovima, maksimalna debljina rezanja granja Ø 10 cm...

već od 24.210,00 € Proizvođač
Sakupljači granja RINIERI

Sakupljači granja RINIERI

Sakupljač granja AN služi za sakupljanje ostataka rezidbe u vinogradima, voćnjacima, maslinicima. Sakuplja materijal u središte redova kako bi

već od 4.040,00 € Proizvođač
Preša za sakupljanje ostataka rezidbe u vinogradima

Preša za sakupljanje ostataka rezidbe u vinogradima

QUICKPOWER je preša za sakupljanje ostataka rezidbe u vinogradu koja obavlja utovar materijala, baliranje i istovar bala. Ovisno o modelu formira

već od 23.480,00 € Proizvođač
Sakupljači granja - modeli GIRORAMI

Sakupljači granja - modeli GIRORAMI

Sakupljač granja FCR služi za sakupljanje ostataka rezidbe u vinogradima, voćnjacima i maslinicima. Sakuplja materijal u središte redova kako b

Proizvođač
Valjak za travnjake - modeli CPT

Valjak za travnjake - modeli CPT

3 neovisna radna tijela (valjka) montirana na ležajevima radi boljeg kopiranja terena...

Proizvođač