Vinogradarski i voćarski plugovi za unutar-rednu obradu modeli AD i AI

Maks. otklon u stranu do 160cm, bočni pomak 30cm, širina zahvata od 50 do 80 cm...