Samoutovarne prikolice za valjčaste bale

Samoutovarne prikolice za valjčaste bale

Proizvođač

Ove prikolice povećavaju efikasnost rada kod utovara bala na parceli te prijevoza i istovara bala na gospodarstvu... 

MODEL   ARB 8/5 ARB 10/6 ARB 12/12 ARB 12/12 H ARB 14
Broj bala kom 8 10 12 12 14
Težina prikolice kg 2100 2450 3400 3600 4000
Duljina prikolice m 7,5 9,09 10,74 10,74 12,35
Širina prikolice m 2,25 2,27 2,27 2,27 2,27
Tip osovine   standard tandem tandem bogie bogie
Broj osovina kom 1 2 2 2 2
Kočnice   mehaničke hidraulične pneumatske hidraulične pneumatske
Pneumatici (broj i dimenzije)   2x400/60x15,5 4x400/60x15,5 4x400/60x15,5 4x400/60x15,5 4x400/60x15,5
Cijena € + PDV 28.900,00 33.250,00 35.500,00 37.060,00 42.300,00

Standardna oprema i tehničke karakteristike:

  • Vozno postolje s osovinama i vilicama za utovar
  • Hidraulični sustav neovisan o traktoru s vlastitim spremnikom ulja, pumpom i razvodnikom izravno priključen na priključno vratilo traktora (540 o/min)
  • Ručice hidrauličnih komandi smještene u kabini traktora
  • Oslanjajući kotač
  • Stražnja hidraulična vrata (NE za model ARB 8/5)
  • Mehanička potporna noga

Primjena ovih prikolica smanjuju utrošak ljudskog rada. Za obavljanje cijelog radnog procesa potreban je samo jedan rukovatelj. Utovar se obavlja pomoću vilica koje su sastavni dio prikolice i to dvije po dvije bale, koje se pomoću podnih lanaca poredaju uzduž prikolice. Pri tome bale nije potrebno vezati kao kod drugih prikolica. Istovar se obavlja pomicanjem podnih lanaca i to sa prednje ili stražnje strane. Prikolice odgovaraju za valjčaste bale promjera do 1,6 m. ako se radi s balama većeg promjera tada se smanjuje kapacitet utovara. Na primjer kod modela ARB 12 umjesto 12 bala bit će moguć utovar 10 bala.

 


 

Dodatna opema
Rotirajuće svjetlo 160,00
LED svjetla  320,00
Zadnja hidraulična vrata za model ARB 8/5 2.100,00
Uređaj za daljinsko upravljanje 2.700,00
Cijena dodatne opreme važeća je samo uz narudžbu stroja!

Pošalji upit za ovaj proizvod