Stroj za formiranje jamica za sadnju poriluka

Kod sadnje poriluka primjena ovog stroja jamči dobivanje visokih prinosa i kakvoće proizvoda...