Silosi

Vijek trajanja duži im je od 30 godina, lagani su, čvrsti, otporni na promjene temperature...