Wile - uređaji za mjerenje vlage

Wile - uređaji za mjerenje vlage u peletima, ogrijevnom drvu, piljevini i usitnjenom drvenom supstratu

Proizvođač

Mjerenje vlage u peletima, piljevini i ogrjevnom drvu, usitnjenom drvenom supstratu...

MODEL Veleprodajna cijena (kuna) Maloprodajna cijena (kuna)
WILE BIO WOOD (uređaj za mjerenje vlage u peletima, piljevini i ogrjevnog drva) 2.400,00 3.000,00
WILE BIO MOISTER (uređaj za mjerenje vlage usitnjenog drvenog supstrata - WOOD CHIPS) 3.800,00 4.750,00
Cijena na upit!

Bio Wood

 • uređaj za mjerenje vlage u peletima, piljevini i ogrjevnom drvu.

mjerno područje vlage:

 • Uređaj pokazuje vlagu u postocima.
 • 4-23% - Drveni peleti
 • 15-65% - Piljevina ogrjevnog drva (uzorak nastao piljenjem motornom pilom)
 • 6-30% - Piljevina

 

Tehničke karakteristike:
MJERENJE VLAGE U OGRJEVNOM DRVU

 • Vlaga u drvu značajno varira, tako da tradicionalna metoda uzorkovanja nije dovoljno precizna budući da se uzorak uzima samo s vanjske površine drveta. Za mjerenje uzima se uzorak nastao piljenjem motornom pilom.
 • Uređaj dolazi u kompletu sa posudom za uzimanje uzoraka i uputama za rukovanje.


Bio Moister

 • mjeri vlagu u različitim vrstama usitnjenog drvenog supstrata - sječke (Wood chips) koja se koristi kao kruto gorivo ili kao sirovina za izradu peleta

mjerno područje vlage:

 • Uređaj pokazuje vlagu u postocima. 
 • 12-40% - Drveni supstrat - sječka (proizveden strojem za usitnjavanje drvene mase)
 • 30-70% - Drveni supstrat - sječka (ostatci nakon cijepanja drva i sl.)

Tehničke karakteristike:

 • Način definiranja sadržaja vlage temelji se na tehničkoj specifikaciji CEN / TS 14774-1: 2004 koja se koristi u Europskoj uniji.
 • Mogućnost mjerenja vlage u vjedru ili na sakupljenoj hrpi usitnjenog drvenog supstrata - sječke.
 • Zona mjerenje vlage je 20 cm oko sonde (promjer tanjura).
 • Uređaj dolazi u kompletu sa originalnim kovčegom, sondom za mjerenje vlage i uputama za rukovanje.

 

Pošalji upit za ovaj proizvod