Tel: 01 / 654 71 71
E-mail: messis@messis.hr

Strojevi i oprema za zelenu i zimsku rezidbu

Otklon stroja lijevo-desno za rad na strmim vinogradima, voćnjacima, nagib po vertikali...

 

Tehničke karakteristike:

  • noseći okvir
  • centralni hidraulični distributor
  • mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu, bočni pomak
  • nagib po vertikali
  • nagib po horizontali (otklon stroja lijevo-desno za rad na strmim vinogradima, voćnjacima – modeli PA)

 

 

 

 

 

UNIVERZALNI NOSEĆI OKVIRI (B1 - V1 - T1)

MODEL TEHNIČKE KARAKTERISTIKE Veleprodajna cijena kuna Maloprodajna cijena kuna
V1 noseći okvir, centralni hidraulični distributor (4+1)  mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu= 60 cm, bočni pomak (B1= 40 cm; V1= 31 cm), nagib po vertikali +/- 20º, nagib po horizontali 90º 28.300,00 35.375,00
T1 noseći okvir, centralni hidraulični distributor (4+1)  mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu=70 cm, bočni pomak= 40 ili 50 cm (navesti prilikom narudžbe),   nagib po vertikali +/- 20º, nagib po horizontali 90º 27.200,00 34.000,00

CPL modeli

MODEL Broj diskova Zahvat rezanja cm Veleprodajna cijena kuna Maloprodajna cijena kuna
CPL 4 4 + 4 30 40.400,00 50.500,00
CPL 6 6 + 6 50 42.900,00 53.625,00
CPL 8 8 + 8 70 45.400,00 56.750,00
CPL 10 10 + 10 90 48.100,00 60.125,00

 

OPREMA ZA UGRADNJU NA UNIVERZALNE NOSEĆE OKVIRE - ZELENA REZIDBA

MODEL Zahvat rezanja A cm Zahvat rezanja B cm Veleprodajna cijena kuna Maloprodajna cijena kuna
Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima    
CRL I 150 150 - 13.100,00 16.375,00
CRL I 180 180 - 13.800,00 17.250,00
CRL I 210 210 - 14.400,00 18.000,00
Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima, Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima 
CRL L 150/80 , A= 150 cm B= 80 cm 150 80 30.600,00 38.250,00
CRL L 180/80 , A =180 cm B= 80 cm 180 80 31.400,00 39.250,00
CRL  L 210/80 , A= 210 cm B= 80 cm 210 80 31.900,00 39.875,00
CRL UROV 150/80 , A=150 cm  B=80 cm 150 80 40.700,00 50.875,00
CRL UROV 180/80 , A=180 cm  B=80 cm 180 80 44.300,00 55.375,00
CRL UROV 210/80 , A=210 cm  B=80 cm 210 80 48.000,00 60.000,00
Vertikalni greben A– rotacioni noževi
CRV (3 noža) , A= 105 cm   105 - 13.500,00 16.875,00
CRV  (4 noža) , A= 140 cm   140 - 15.900,00 19.875,00
CRV (5 noževa) , A= 175 cm   175 - 18.500,00 23.125,00
Vertikalni greben A– rotacioni noževi, Horizontalni greben B– rotacioni noževi
CRV LR 105/45 , A= 105 cm  B= 45 cm 105 45 26.400,00 33.000,00
CRV LR  140/45 , A= 140 cm  B= 45 cm 140 45 28.600,00 35.750,00
CRV LR  175/45 , A= 175 cm  B= 45 cm 175 45 31.200,00 39.000,00
CRV LR 105/75 , A= 105 cm  B= 75 cm 105 75 28.700,00 35.875,00
CRV LR  140/75 , A= 140 cm  B= 75 cm 140 75 31.200,00 39.000,00
CRV LR  175/75 , A= 175 cm  B= 75 cm 175 75 33.700,00 42.125,00
CRV LR  210/75 , A= 210 cm  B= 75 cm 210 75 37.500,00 46.875,00
CRV LR  210/105 , A= 210 cm  B= 105 cm 210 105 39.900,00 49.875,00
CRV  UROV 105/75 , A=105 cm  B=75 cm 105 75 38.200,00 47.750,00
CRV  UROV 140/75 , A=140 cm  B=75 cm 140 75 41.800,00 52.250,00
CRV  UROV 175/75 , A=175 cm  B=75 cm 175 75 45.700,00 57.125,00
CRV  UROV 210/105 , A=210 cm  B=105 cm 210 105 51.300,00 64.125,00
Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima
Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima - par (lijevi i desni) 
CDV MT2  OBOSTRANI STROJ ZA ZELENU REZIDBU za MALE TRAKTORE – GUSJENIČARE FORT VISION i sl. 105 - 53.900,00 67.375,00
CDV MT2  OBOSTRANI STROJ ZA ZELENU REZIDBU za MALE TRAKTORE – GUSJENIČARE FORT VISION i sl. 140 - 58.300,00 72.875,00
Horizontalni grebeni - rotacioni noževi  (par - lijevi/desni)  - 45 18.700,00 23.375,00
OBOSTRANI STROJEVI ZA ZELENU REZIDBU  noseći okvir VISION, centralni hidraulični distributor (5+1)  mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu= 60 cm bočni pomak (hidraulični =25 cm + mehanički =20 cm), nagib po vertikali +/- 20º
CRL VISION 2 I/I Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima 150 - 73.700,00 92.125,00
CRL VISION 2 I/I Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima 180 - 76.500,00 95.625,00
CRL VISION 2 I/I Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima 210 - 77.700,00 97.125,00
CRV VISION 2 I/I Vertikalni greben A– rotacioni noževi  105 - 72.800,00 91.000,00
CRV VISION 2 I/I Vertikalni greben A– rotacioni noževi  140 - 81.000,00 101.250,00
CRV VISION 2 I/I Vertikalni greben A– rotacioni noževi  175 - 85.800,00 107.250,00
OBOSTRANI STROJEVI ZA ZELENU REZIDBU  noseći okvir VISION, centralni hidraulični distributor s Joystick-om (7+1) mogućnosti pomicanja: podizanje u visinu= 60 cm, bočni pomak (hidraulični =25 cm + mehanički =20 cm), nagib po vertikali +/- 20º, nagib po horizontali 
CRL VISION 2 L/L  Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima 150 cm 80 118.800,00 148.500,00
CRL VISION 2 L/L  Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima 180 cm 80 119.900,00 149.875,00
CRL VISION 2 L/L  Vertikalni greben A– strižna kosa s oscilirajućim noževima Horizontalni greben B– strižna kosa s oscilirajućim noževima 210 cm 80 121.000,00 151.250,00
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B –  rotacioni noževi 105 cm 45 111.100,00 138.875,00
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B –  rotacioni noževi 140 cm 45 115.500,00 144.375,00
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B –  rotacioni noževi 175 cm 45 119.900,00 149.875,00
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B –  rotacioni noževi 105 cm 75 115.500,00 144.375,00
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B –  rotacioni noževi 140 cm 75 119.900,00 149.875,00
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B –  rotacioni noževi 175 cm 75 124.300,00 155.375,00
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B –  rotacioni noževi 210 cm 75 127.600,00 159.500,00
CRV VISION 2 L/L Vertikalni greben – A – rotacioni noževi Horizontalni greben – B –  rotacioni noževi 210 cm 75 132.000,00 165.000,00

 Dodatna oprema

CPL 4 - okomiti gredelj (rešetke sa diskovima za rezidbu), diskovi 4+4, zahvat rezanja 30cm 40.400,00 50.500,00
CPL 6 - okomiti gredelj (rešetke sa diskovima za rezidbu), diskovi 6+6, zahvat rezanja 50cm 42.900,00 53.625,00
CPL 8 - okomiti gredelj (rešetke sa diskovima za rezidbu), diskovi 8+8, zahvat rezanja 70cm 45.400,00 56.750,00
CPL 10 - okomiti gredelj (rešetke sa diskovima za rezidbu), diskovi 10+10, zahvat rezanja 90cm 48.100,00 60.125,00
DRF - glava stroja za defolijaciju – skidanje lista vinove loze sa valjcima i ventilatorom promjera Ø 60 cm  41.100,00 51.375,00
CHS Centralni hidraulični sistem: crpka kapaciteta od 30 l/min, rezervoar od 50 l sa hladnjakom za ulje, kardan 19.000,00 23.750,00
SRV – kosilica (čistač) donjeg dijela čokota ili voćke od mahovine i trave 14.200,00 17.750,00
SRV –D – dupla kosilica (čistač) donjeg dijela čokota ili voćke od mahovine i trave visine 70 cm 26.300,00 32.875,00
SRV –T - obostrana kosilica (čistač) donjeg dijela čokota ili voćke od mahovine i trave  sa vlastitim nosećim okvirom (za montažu na  noseće okvire B1, V1 ili T1)  41.800,00 52.250,00
 KIT PP 2 GREBENA - Nosač s horizontalnim grebenima  pogonjenim hidromotorom,  s oscilirajućim noževima (strižna kosa) - Zaštitni niz najlonskih kotačića (zaštita ulaska noževa u stupove)  - Plinski amortizer za automatski povratak u red nakon nailaska na stup   27.300,00 34.125,00
JOYSTICK 4+1  Elektro-hidraulične komande za upravljanje  9.200,00 11.500,00
JOYSTICK 7+1  elektro-hidraulične komande za upravljanje  13.100,00 16.375,00
Priključak u tri točke na traktore s prednjom hidraulikom 2.900,00 3.625,00
Izrada prednjeg priključka na traktore bez prednje hidraulike 3.300,00 4.125,00

Pošalji upit za ovaj proizvod

Messis.hr koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Klikom na gumb Slažem se slažete se s korištenjem kolačića. Politika privatnosti